E-MAIL МАРКЕТИНГ

E-mail маркетингът може да бъде много ефективен канал, ако го използвате правилно. Генерирането на мейли просто, за да ги изпратите без съдържание, което наистина да представлява интерес за вашите клиенти е най-сигурният начин да ги откажете да четат или да се отпишат от вашия лист. В зависимост от вашия бизнес може да се изберат различни стратегии, например изпращане на мейл само при наличие на „събитие“ или седмично/двуседмично с новини. В този канал вие комуникирате директно с вашите клиенти, като директните ви разходи са свързани единствено с дизайн на мейлите и абонамент за софтуер, чрез който да управлявате списъците и изпращането.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Comments are closed.