СТРАТЕГИЯ

Познаването на клиентите, бизнеса и полагането на цели и етапи за постигането им са изключително важни за всеки бизнес, независимо дали сега стартирате или вече имате няколко години на пазара. За да бъдете ефективни трябва да знаете, къде искате да стигнете и как ще го постигнете, в противен случай, ще се окажете някъде другаде. Поставянето на цели „да продавам само тук и сега“ дава резултати в краткосрочен план, но с времето се борите да задържите тези резултати. Докато ако следвате стратегия, това ще ви позволи с времето да оптимизирате все повече и все повече резултатите си, докато достигнете момента, в който за вашите конкуренти,  следващи стратегията „тук и сега“,  вече ще бъде изключително неефективно да се опитват да се борят с вас.

И да, напълно вероятно е при една стратегия първоначално не всички инвестиции да дават резултат под формата на директни продажби или пък да не е така. Всичко зависи от това как планирате да развиете своят бизнес – дали ще бъде ексклузивен продукт с по-висока цена, или ще предложите добро съотношение цена-качество, нивото на конкуренция, потенциалният размер на пазара, възможности за инвестиции на етапа на развитие и т.н. Факторите, които оказват влияние са много, като ние се съобразяваме със всеки от тях, при изготвянето на нашите стратегии.

Вие познавате бизнеса и клиентите си по-добре от всеки, от нас ще получите експертизата как да достигнете и развиете отношенията със съществуващите и да привлечете нови.

Comments are closed.