Маркетинг чрез съдържание

През 2016г. BBC проведе международно изследване, обхващащо 5 153 Интернет потребители от Австралия, Хонг Конг, Сингапур, САЩ, Канада и Германия (Science on engagement). Прогнозите им са, че контент маркетинга ще доведе до 25% увеличение на маркетинговите бюджети и през 2018г. инвестициите ще достигнат 21 млрд. долара. Основната цел на проучването е изследване на ефекта от самото съдържание на съзнателно и подсъзнателно ниво. В партньорство с Crowd emotion, софтуер за анализ на емоциите чрез наблюдение на лицето, те анализират подсъзнателните реакции на хора гледащи брандирано съдържание.Резултатите от проучването показват, че потребителите са по-ангажирани със съдържанието, когато брандът е ясно обозначен. При липсата на ясен бранд, който стои зад съдържанието, потребителите имат чувството, че нещо не е наред, изпитват чувство на несигурност и се отчита високо ниво на отхвърляне. 2/3 от хората се чувстват добре, когато четат/ разглеждат съдържание, в което е ясно обозначено кой рекламодател/бранд го представя.За да бъде ефективно съдържанието, то трябва да отговаря на качеството на средата, в която е поставено. 63% от хората приемат положително брандираното съдържание, когато то е на същото ниво, като средата, в която е разположено. Когато това условие е изпълнено, то се възприема, като информативно (59%), интересно (54%), допълващо редакционното съдържание (54%) и повече от половината (57%) биха го споделили с приятели. Това рефлектира в промяна на отношението към бранда при 3 от 5 участници в позитивна посока.

Контент маркетингът влияе на потребителя на емоционално – подсъзнателно ниво. Качествено създаденото и открито брандирано съдържание, дава резултат с 14% увеличение на имплицитната позитивност към бранда, само след първата среща на потребителя с него, и до 77% на съзнателно ниво. С 14% се е увеличил броят на потребителите, които биха препоръчали бранда, след като са видели съдържанието, а с 16% на тези, които ще го обмислят за покупка.При втората вълна от изследването на ВВС, резултатите, от която все още не се представени в своята цялост, един от основните изводи е, че най-ефективната форма за контент маркетинг е видеото. Ако използваме видео в нашата кампания увеличаваме 4 пъти броя на хората обмислящи покупка, в сравнение с варианта, при който не сме включили видео в комуникацията си. За видеото също така се отчита, че е 5 пъти по ефективно за имиджа на бранда.Несъмнено онлайн видео съдържанието се превръща във все по-важен комуникационен инструмент в световен мащаб, като тази тенденция не подминава и България. Големите компании залагат все по-голяма част от инвестициите си в онлайн присъствие, като постепенно увеличават дела на видеото. Но, за да бъде максимално ефективно, имаме нужда от създаване на съдържание специално за онлайн кампании. Съдържанието трябва бъде поднесено по начин и формат, подходящи за този канал. Видеото, което се ползва в офлайн каналите (телевизионни или други не-интерактивни екрани) далеч не дава същите резултати, ако се приложи директно в онлайн комуникация !

Comments are closed.