216616-P0SGQK-02

SEARCH РЕКЛАМА


Потребителите проверяват всяка услуга онлайн. С платена реклама в Google Search вие сте пред очите на вашите клиенти, когато те търсят и имат нужда от вашите продукти и услуги. Над 80% кликовете са върху резултатите на първата страница, а най-голям дял се взема от тези на първи позиции. Тези позиции обикновено се заемат от платена реклама, която се позиционира преди и след органичните резултати.
Български