216616-P0SGQK-11

Създаване и управление на профили в социалните мрежи


Социалните мрежи се превърнаха в неизменна част от живота на потребителите. Присъствието в тях е задължително и за брандовете. . Начинът, по който посрещате всеки един от тях във вашият офис и магазин трябва да кореспондира с начина, по който ще ги посрещне и страницата ви. За разлика от сайта при страницата в социалната мрежа очакванията са бранда да се държи, като реален човек. Като разбира се трябва изключително точно да се поддържа и баланса в комуникацията и да не се навлиза прекалено в личното пространство или да се достига до фамилиарничене. Живеем в свят, в който една публикация в социална мрежа може, буквално, да спаси човешки живот, но и да срине бизнес граден с години. Присъствието на брандовете в социалната мрежа не винаги има за цел директни продажби, но е изключително важно, за да може всяка компания да има диалог с потребителите си, да може да модерира разговорите свързани с нея в желаната посока и да се „контролира“ ситуацията в случаи на негативни коментари. Социалните мрежи са изключително подходящ канал и за поддържане на контакти с настоящите клиенти, като това подпомага превръщането им в дългогодишни такива. За не малък процент от тези хора не е достатъчна единствено информацията на вашият сайт за да вземата решение да станат ваши клиенти, въпреки че това ще бъде една от първите точки, които ще проверят. Те ще проверят и социалните мрежи, като ще оценят вашето поведение, мнението на другите потребители, активността и адекватността ви, качеството на визията и още много други фактори. Макар и този канал да не довежда винаги до директна продажба, той е един от важни е пътуването на вашият клиент от запознаването му с бранда за първи път до вземането на решение за покупка. За това е изключително важно Фейсбук страницата да бъде поддържана професионална и това да личи.
Български