изтеглен файл

РЕКЛАМНИ ПАКЕТИ С ВИДЕО


Рекламните пакети с видео вие можете да се въползвате от най-ефективния формат в онлайн рекламата на оптимална цена. Видео клиповете, включени в тези пакети, са базирани на предварително създадени рамкови сценарии, разработени на база на анализирането на стотици успешни клипове в онлайн средата.

Всеки от пакетите включва:

- Преглед и анализ на онлайн присъствието и активностите ви в различните канали и платформи на Интернет пространството.
- Обобщение на резултатите , представяне на изводите, препоръки и краткосрочна стратегия за корекции и подобрения.
- Разработване на минимална „стартова“ онлайн кампания на Ваш продукт/услуга.
- Заснемане на видео материал с продължителност до 30 сек. за целите на кампания.
- Детайлен отчет и анализ на резултатите от кампанията за целите на оптимизацията и подобряване на вашето цялостно онлайн представяне.


 • Старт
 • РЕКЛАМЕН ПАКЕТ С ВИДЕО

 • от 3000 лв.

 • Преглед и анализ на онлайн присъствието ви в различните канали и платформи на Интернет пространството.
 • Обобщение на резултатите, изводи, препоръки и краткосрочна стратегия за корекции и подобрения.
 • Предложения за минималната „стартова“ онлайн кампания на ваш продукт/услуга
 • Заснемане на видео материал с продължителност до 30 сек. за целите на кампанията
 • Гарантиран минимален брой гледания на видеото – общо от 50 000 до 70 000 • Стандарт
 • РЕКЛАМЕН ПАКЕТ С ВИДЕО

 • от 4500 лв.

 • Преглед и анализ на онлайн присъствието ви в различните канали и платформи на Интернет пространството.
 • Обобщение на резултатите, изводи, препоръки и краткосрочна стратегия за корекции и подобрения.
 • Предложения за минималната „стартова“ онлайн кампания на ваш продукт/услуга
 • Заснемане на видео материал с продължителност до 30 сек. за целите на кампанията
 • Гарантиран минимален брой гледания на видеото – общо от 80 000 до 125 000 • Бизнес
 • РЕКЛАМЕН ПАКЕТ С ВИДЕО

 • от 6500 лв.

 • Преглед и анализ на онлайн присъствието ви в различните канали и платформи на Интернет пространството.
 • Обобщение на резултатите, изводи, препоръки и краткосрочна стратегия за корекции и подобрения.
 • Предложения за минималната „стартова“ онлайн кампания на ваш продукт/услуга
 • Заснемане на видео материал с продължителност до 30 сек. за целите на кампанията
 • Гарантиран минимален брой гледания на видеото – общо от 135 000 до 175 000

 
Български