Ние сме специализирани в подпомагане на бизнеса на малки и средни компании и производители. Екипът ни има 13 годишен опит в създаването на маркетингови стратегии и управлението на рекламни кампании от всякакъв мащаб и във всички видове медии – телевизия, радио, интернет, преса, външна реклама. Наясно сме с предимствата и особеностите на всеки един от медийните канали, както и с ефективността при комбинирането им за постигане на различни комуникационни цели.

На база опита ни при реализирането на хиляди кампании през годините, развихме и оптимизирахме стратегии, процеси и подходи, с които гарантираме на всеки наш клиент достъп до качествена услуга, съобразена с естеството на неговия бизнес и етапа на неговото развитие. В технологията си успяхме да адаптираме много от доказалите се във времето похвати характерни за „традиционните“ медии към дигиталната среда и по този начин да подобрим ефективността си и резултатите от кампаниите, които планираме и управляваме.
GoOnline е Google Partner. Нашите сертифицирани специалисти ще създадат за вас най-ефективните кампании, в зависимост от конкректните нужди на бизнеса и поставените цели

.

GoOnline ви помага да се представите по най-добрия, естествен и убедителен начин, с акценти върху същественото и значимото във вашият бизнес, за да ви "обърнат" внимание хиляди ваши потенциални клиенти.

Референции от клиенти

Ивона Левичарска

ЕН И СИ Груп


Бихме искали да благодарим на GoOnline за изключителния професионализъм и за страхотното видео, което ни предоставиха. Впечатлени сме не само от крайния резултат, но и от кооперативното отношение, добрата организация и перфекционизма, с който екипът на GoOnline се отнесе.

Зорница Тодорова

Witmind


Изключителни професионалисти.